KRONIKA MODRÉHO PUTOVÁNÍ

Kostel Navštívení Panny Marie v Lobendavě

Foto a text: Martin Zíka

Lobendava je nejsevernější farnost v Čechách

Kostel Navštívení Panny Marie v Lobendavě má pro Modré putování zcela zvláštní význam. Je totiž zasvěcen církevnímu svátku, u jehož příležitosti se tato poutnická akce koná vždy o posledním víkendu v květnu. Barokní kostel samotný z roku 1719 je dominantní sakrální stavba s 35 metrů vysokou věží. Zámek Šluknov Je vyhlášen kulturní památkou České republiky. Dosud patří církvi, která si dost dobře neví rady, co s ním. Chybí totiž farníci, kteří by do kostela chodili a tak stavba zatím bez většího využití chátrá. Ještě před válkou se zde musely nedělní mše konat několikrát, protože přes tři tisíce věřících obyvatel se najednou do kostela nevešlo. Radikální obrat nastal po odsunu převážně německé populace. Zámek Šluknov Současné obyvatelstvo Lobendavy prý již nemá dle tvrzení správce této nejsevernější české farnosti pro věci víry pochopení. Kostel v Lobendavě nakonec možná najde využití jiné. Je evropsky významnou lokalitou navrženou na vyhlášení Přírodní památkou. Zdá se vám to divné? Je tomu tak proto, že si v kostele kvůli malému provozu našla v jeho podkroví útočiště letní kolonie samic netopýra velkého s mláďaty. Z důvodu mizení přirozených úkrytů si totiž netopýři hledají nová stanoviště pro bezpečný odchov svých mláďat a zde se jim zalíbilo. Nové využití pravděpodobně čeká i na krásnou faru, která je hned vedle kostela. Vzhledem k tomu, že přímo před kostelem je výchozí místo hojně navštěvované trasy k nejsevernějšímu bodu České republiky, mohla by v budoucnu možná úspěšně fungovat jako turistická ubytovna, která v Lobendavě opravdu významně chybí.

CCR Šluknovsko © 2014