KRONIKA MODRÉHO PUTOVÁNÍ

Kostel Lobendava

Foto a text: Martin Zíka

Krása sakrálních památek Šluknovska čeká na objevení

Na to, že je kostel Navštívení Panny Marie v Lobendavě téměř bez využití, je jeho interiér opravdu nesmírně krásný a zajímavý. Pomineme-li liturgický význam tohoto objektu, pak není od věci připomenout, že zde můžeme obdivovat uměleckou a řemeslnou zručnost lidí, kteří kostel stavěli a zdobili. Bylo by možná na místě zamyslet se nad tím, že nejsou-li farníci, mohly by četné sakrální památky Šluknovska alespoň částečně sloužit turistickým návštěvníkům. Zároveň by se tím daly nastřádat prostředky na nutné opravy, které tyto kostely, kaple a křížky potřebují. O tom, že synergie mezi církevními památkami a cestovním ruchem je nejen možná, ale také blahodárná světší Loreta v Rumburku, která rovněž leží na trase Modrého putování.

CCR Šluknovsko © 2014