KRONIKA MODRÉHO PUTOVÁNÍ

Šluknovsko, Annaberg

Foto a text: Martin Zíka

Poutní místo Anenský vrch (Annaberg)

Po krátkém odpočinutí v Lobendavě jsme na chvíli odbočili z modré turistické značky, protože naším dalším cílem bylo vyhlášené poutní místo Anenský vrch. I k němu se samozřejmě váže zajímavá pověst, kterou nyní po letech už není možné ověřit. Podle tradice to bylo takto. Roku 1716 uviděl lobendavský cestující obchodník Schlenkrich při své cestě Saskem děti, jak při hře táhnou na provázku sochu sv. Anny. Šluknovsko - Anenský Vrch u Lobendavy Sochu od nich koupil a věnoval kostelu Navštívení Panny Marie v Lobendavě. Socha pak byla přesunuta do lesní kaple Jáchym. S podivem ale socha odtud zmizela a zázračně se objevila na kopečku Annaberg nad Lobendavou. Pokaždé, když byla vrácena zpět na Jáchym, objevila se znovu na Annabergu. To bylo pro místní obyvatele jasné znamení, že její správné místo je zde. Annaberg u Lobendavy Tudíž zde byla v letech 1775 až 1777 postavena kaple. Kolem vrcholku kopce pak byla vybudována roku 1834 křížová cesta, Getsemanská zahrada a kaple Božího hrobu. Od těch dob se zde konají na sv. Annu (26. 7.) lidové slavnosti s nedělní poutní mší sloužené v českém a německém jazyce. V předválečné době přicházelo na Anenskou pouť několik tisíc poutníků, což bylo pro místní obyvatele „požehnání“. Bylo přece třeba je (za jejich peníze) nakrmit, ubytovat a vybavit suvenýry. A tak je otázkou, zda zázračné cestování sochy sv. Anny nebylo tak trochu šikovným trikem, jak na obec upozornit a samozřejmě ekonomicky využít potenciál, kterému bychom dnes říkali cestovní ruch. Ale tehdy šlo samozřejmě o navýsost svatou záležitost. To však nic nemění na tom, že celý areál Anenského vrchu nad Lobendavou je stále velmi krásné místo, kde je možné meditovat u jednotlivých zastavení křížové cesty i obdivovat krásné sochy, které se zde „zázračně“ dochovaly.

CCR Šluknovsko © 2014