KRONIKA MODRÉHO PUTOVÁNÍ

Kostel sv. Mikuláše v Mikulášovicích

Foto a text: Martin Zíka

Než vyrazíme poznávat fascinující Šluknovsko
a poklady Severního království

Dříve, než se vydáváme na třídenní (téměř sedmdesát kilometrů dlouhou) pouť po modře značené turistické trase kolem Šluknovského výběžku, měli bychom si říci něco o tomto kraji. Čekají nás poutní místa, rozhledny, technické a sakrální památky a také několik měst a obcí tohoto nejsevernejšího regionu České republiky, který obývá kolem padesáti tisíc obyvatel. Šluknovský výběžek (německy Schluckenauer Zipfel), v jehož severní části se budeme pohybovat, se nalézá v severovýchodní části okresu Děčín. Šluknovsko na mapě ČR Bývaly doby (a není tomu až tak dávno), kdy toto území patřilo mezi nejbohatší, průmyslově nejvyspělejší a nejobydlenější oblasti v celé Rakousko - Uherské monarchii. To bylo způsobeno nástupem průmyslové revoluce, jejíž technické vymoženosti umožnily velký rozmach tradiční textilní výroby. Do dnešních dní se v městech jako je Varnsdorf, Rumburk, Šluknov a dalších dochovaly honosné továrnické vily, které stále patří k obdivovaným architektonickým klenotům (zatím žel turisticky nedoceněným). Zámek Šluknov Nás ale zajímají jiné památky tohoto kdysi slavného kraje. Šluknovský výběžek je mimořádně zajímavý svou bohatou duchovní historií, protože ještě před sto lety tvořil významnou hranici mezi katolickou a protestantskou vírou. Místní katolíci měli mnoho důvodů své vyznání hájit vytvářením „důkazů zbožnosti“ a díky tomu se nám do dnešních dní zachovala řada významných sakrálních památek. Zdejší obyvatelstvo, povětšinou německé národnosti, sami Šluknovsku přezdívali Schwarzen Ecke (Černý kout), čímž se hrdě hlásili ke katolicismu. Zdejší kraj ale není duchovně prosycen jen z církevně - politických důvodů. Má silné energie, mnohdy se zázračným potenciálem. Například Křížová hora u Jiřetína pod Jedlovou je jedno z nejsilnějších energetických míst v České republice. Pramen u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově má doložené léčivé účinky. Nebo slavná bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se nachází v místě, kde docházelo k zázračným udravením v souvislosti se zjevením Panny Marie. Podstávkový dům na Šluknovsku Turisté i poutníci dobře vědí, že blahodárné účinky na lidské zdraví má i čistá příroda. A tou Šluknovsko skutečně hojně oplývá. Než byli místní starousedlíci po válce odsunuti, byli na svůj kraj velmi pyšní a proto zde vystavěli řadu rozhleden, aby se na něj mohli dívat pěkně z výšky. S nimi bohužel odešla i stovky let pěstěná kulturní tradice a nové obyvatelstvo zde stále, byť často marně, hledá novou identitu. Následkem toho bohužel četné pamětihodnosti již zanikly nebo trestuhodně chátrají a jejich čas se krátí. Vydejme se tedy na cestu, abychom viděli to, co už za pár let bude možná jen hromadou sutin a dožívající vzpomínkou. Využít k tomu můžeme naštěstí dobře udržovaných značených turistických tras, kterými je celý Šluknovský výběžek protkán. Nás zajímá nejvíce turistická značka modrá, která začíná u Mikulášovic a dovede nás až do vzdáleného Varnsdorfu. K tomu, aby nám přálo dobré počasí a poutnické štěstí, bereme s sebou starokatolického faráře Rollanda Solocha. Samozřejmě nesmí chybět v ruce poutnická hůl, v mysli dobrá nálada a vydatná svačina. Zejména v první etapě totiž téměř nenarazíme na místo, kde by se mohl poutník usadit u prostřeného stolu a nasytit. Služby cestovnímu ruchu, tak jak je známe z jiných turisticky atraktivních regionů, jsou totiž na „divokém českém severu“ docela vzácností.

CCR Šluknovsko © 2014