KRONIKA MODRÉHO PUTOVÁNÍ

...

Foto a text: Martin Zíka

Podstávkový dům v Lipové

Podstávkový dům v Lipové

Díky ochotě lipovského starosty bylo účastníkům Modrého putování umožněno navštívit zdejší expozici podstávkového domu mimo provozní hodiny. Paní průvodkyně se nám věnovala s nevídanou ochotou a ukázala nám celý dům až po půdu. Už z venku nám bylo jasné, že tento dům nebude ledajaký. Svou úpravností vynikal mezi ostatnímy objekty v centru obce. Co jsme však viděli uvnitř, nás nadchlo. Podstávkový dům v Lipové Záměrem realizátorů projektu rekonstrukce tohoto podstávkového domu č. p. 424 nebylo jen zachránit třista let starou stavbu vybudovanou kolem roku 1720, ale zřídit zde multifunkční oblekt pro mnohé využití. Tým lidí ze Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska zde odvedl perfektní práci. Jen málokdo z nepoučených turistických návštěvníků by čekal v malé zapadlé vesničce v nejsevernějších končinách republiky muzeum s expozicí lidové architektury, informační centrum, kulturní středisko a konferenční centrum. To vše stylově a v jednom. Podstávkový dům v Lipové Prolezli jsme každý kout a obdivovali dílo starých tesařů i současných restauratérů. Lipovská podstávka je příkladnou ukázkou snoubení historického řemesla a moderních technologií, a to vždy s úctou k původnímu smyslu. Zajímavé bylo například nahlédnutí do místnosti, která nebyla záměrně dokončena, aby bylo možné zkoumat jinak skryté konstrukční prvky. Moudré je i to, že podstávkový dům v Lipové je součástí projektu „Přeshraniční síť pro zachování podstávkových domů“, jejímž účelem je pomáhat majitelům podstávek při opravách a rekonstrukcích, aby se nedopouštěli nenapravitelných zásahů na svých domech, které by devalvovaly hodnotu lidové architektury. Ne nadarmo se totiž Šluknovskému výběžku přezdívá „kraj podstávkových domů“. A tento potenciál může být v budoucnosti velmi zajímavý pro podporu cestovního ruchu. To si v Lipové na Šluknovsku velmi dobře uvědomují. Až tedy pojedete tímto krajem, určitě se nezapomeňte zastavit. A my poutníci se už nyní těšíme na příští ročník, co nového najdeme v expozici lipovské podstávky. Některé ze zdejších exemlářů, jako třeba historický kočárek, jsou totiž úchvatné.

CCR Šluknovsko © 2014