KRONIKA MODRÉHO PUTOVÁNÍ

Hraniční přechod Lipová - Sohland an der Spree

Foto a text: Martin Zíka

Hraniční přechod Lipová - Sohland

V tomto úseku jsme na chvíli opustili modrou turistickou značku a na odbočce pokračovali dále rovně až k turistickému hraničnímu přechodu, kde začíná naučná stezka Červeného mravence, shodou okolností rovněž značená modře. Stezka je v perfektním stavu a nic není ponecháno náhodě, o čemž svědčí i cedule s nápisem „nebezpečí uklouznutí na mokra a mrazu“.

CCR Šluknovsko © 2014