KRONIKA MODRÉHO PUTOVÁNÍ

Promluva za padlé rodáky

Foto a text: Martin Zíka

Vzpomínka na padlé hrdiny

Památník padlých hrdinů

Křížová cesta v Království není jen sakrální památkou ale také památníkem rodáků padlých v první světové válce. Monumentální obelisk, do něhož jsou vytesána jména padlých, vypovídá především o zbytečném zmaru, který přináší každá válečná vřava. Hovoří se zde sice o hrdinech, ale kdo vlastně by chtěl být hrdinou, který by musel většinou proti své vůli narukovat a umírat za pochybné vrchnostenské zájmy. Žel, zde by si měla sáhnout do svědomí i samotná církev svatá, která masakrům první světové války sekundovala, místo aby se proti ní rázně postavila.


CCR Šluknovsko © 2014