KRONIKA MODRÉHO PUTOVÁNÍ

bazilika Filipov

Foto a text: Martin Zíka

Ve filipovské bazilice

Výkad v bazilice

Bazilika minor Panny Marie pomocnice křesťanů ve Filipově u Jiříkova je významné mariánské poutní místo. Kostel s dvěmi věžemi byl vybudován na místě, kde podle svědectví došlo 13. ledna 1866 ke zjevení Panny Marie a následnému zázračnému uzdravení nevyléčitelně nemocné tkadleny Magdaleny Kade. bazilika Filipov Díky tomuto zázraku začaly do Filipova putovat tisíce lidí a proto bylo rozhodnuto vybudovat na místě tkalcovského domku milostnou kapli Uzdravení nemocných. Kaple však svou kapacitou brzy přestala vyhovovat potřebám stále většího množství poutníků, a tak byl vedle ní v roce 1885 postaven monumentální novorománský kostel. Říká se, že mezi světovými válkami přicházelo do Filipova kolem 100 tisíc poutníků ročně, takže se tomuto místu začalo říkat Lourdy severních Čech. Dnes se zde konají každého 13. dne v měsíci bohoslužby a ve výroční den zjevení, t.j. 13. ledna, se slouží velká slavnostní mše. Od roku 2015 je v bazilice zajištěna průvodcovská služba. Mimořádně se zde konají i kulturní akce, například mezinárodní festival Varhanní duchovní hudby. Bylo by jistě velmi přínosné, kdyby se podařilo znovu alespoň částečně oživit zájem široké veřejnosti, aby toto místo opět ožilo.


CCR Šluknovsko © 2014