MODRÉ PUTOVÁNÍ

Třídenní poznávací turistická akce za památkami, spiritem a přírodou Šluknovska

Modrá meditace

Modré putování Šluknovskem není jen obyčejná turistická šlapačka. Kromě poznávání zajímavostí našeho kraje nabízíme možnost načerpat zde vnitřní sílu a poznat lépe sama sebe. Na trase se nachází řada poutních míst, sakrálních památek i energeticky zajímavých oblastí. To samo o sobě už je výzvou k rozšíření vlastního pohledu na svět a na život. Navíc k dispozici nám bude duchovní pastýř starokatolické církve Roland Solloch, který cestou nabídne příležitost pro umocnění vnitřních zážitků. Protože smyslem každé správné pouti je vnitřní očista, uvádíme zde meditaci, která nám pomůže lépe pochopit spirituální rozměr akce.

Mo(u)drá meditace:

Nejdříve si začnu uvědomovat svou přítomnost tady a teď, pocity, které se mi odehrávají v těle, doteky oblečení, které mám na sobě a místo, na kterém stojím. Začnu si uvědomovat okolní zkuky a svůj dech.

Věnuji svou pozornost skutečnosti, že žiji.

Představuji si nějakou rostlinu či zvíře plné života. Pomyslím na nějakého člověka plného života. Jaké vlastnosti na tom člověku spatřuji? Co pro mne znamená, být plný života?

Jedno je jisté: být plný života znamená zříci se minulosti i budoucnosti.

Minulost je včerejšek. Nemohu naplno žít, pokud lpím na včerejšku, neboť včerejší den je vzponínka, výtvor mysli. Není skutečný. Takže žít včera znamená být mrtvý.

Opouštím tedy své včerejšky a svůj sklon žít v minulosti.

Jeden způsob žití v minulosti je lpění na křivdách. Jako první krok k tomu, abych žil plně v přítomnosti, si dělám výčet lidí, proti kterým něco mám. Každému z nich nabídnu amnestii, zprostím je viny a nechávám je jít. Nemohu je však skutečně zprostit viny, pokud mám pocit, že oni jsou vinni a já bez viny. Musím chápat, že i já jsem zodpovědný stejně jako ten provinilec za každé provinění, kterého jsem se stal obětí. Je těžké zprostit viny člověka, jehož provinění podle mého názoru je, že je prostě zlý. Ale je dobré pochopit, že ve skutečnosti mi jeho provinění přineslo dobro, kterému jsem možná ještě neporozuměl.

Pokud míním vážně svůj úmysl nežít již v minulosti, je třeba zbavit se lítosti stejně dobře, jako jsem se zbavil zloby. To, na co mám tendenci pohlížet jako na ztrátu (mé chyby, omyly, omezení, nedostatek příležitostí, špatné zkušenosti...) se musím naučit vidět jako dar. Neboť v tanci života je naprosto vše v součinnosti tak, aby nám to přineslo dobro.

Poté, co jsem propustil zlobu a lítost, propouštím i dobré zkušenosti. Zkušenosti, tak jako světskou slávu, mohu shromažďovat a pokud na nich lpím, opět žiji v minulosti. A tak se loučím se všemi lidmi, místy, činnostmi, věcmi..., kterých si cením z minula. Nikdy se už nesetkáme, protože až se vrátím, budou už jiní a i já budu jiný, vše mezi tím projde změnami. Takže sbohem... děkuji za vše a sbohem.

Propustil jsem svou minulost. Ještě je třeba, abych se zbavil své budoucnosti, neboť budoucnost, tak jako minulost, je mrtvá. Je jen výtvorem mysli. Žít v ní znamená být mrtvý tady a teď. A tak se zříkám své chtivosti a všech chutí za každou cenu získávat, prosadit se, stát se v budoucnosti někým. Život není zítra, život je teď. Tak jako láska, Bůh a štěstí. Myslím na věci po kterých prahnu a o něž usiluji v budoucnosti. Představuji si, že je všechny odsunuji pryč. Jaká to úleva, neboť tím, že se zbavuji chtivosti, zbavuji se i otročení úzkosti. Jsem zase volný a mohu žít.

Dopřávám si trochu času, abych si tu úlevu a svobodu vychutnal.

Osvobodil-li jsem se již od své budoucnosti i minulosti, ocitám se v přítomnosti a žiji život takový, jaký právě teď je, neboť věčný život je teď. Věčný život je tady. Naslouchám okolním zvukům a vyrážím odvážně na cestu. Uvědomuji si svůj dech, nádechy i výdechy, a svoje tělo, tak, abych byl tady a teď, jak je to nejvíce možné. Vyrážím na cestu s radostí z opravdového života.

Tuto meditaci inspiroval Anthony de Mello

Modrá meditace pro Modré Putování

PARTNEŘI MODRÉHO PUTOVÁNÍ: