MODRÉ PUTOVÁNÍ

Třídenní poznávací turistická akce za památkami, spiritem a přírodou Šluknovska

Modré putování se koná tradičně poslední víkend v květnu - letos 23. - 26. 5. 2019.

Oddíl pivní turistiky Klubu českých turistů Děčín Vás zve na čtyřdenní putování nejsevernějším regionem České republiky. Na trase objevujeme památky, přírodní zajímavosti, rozhledny a vyhlídky Šluknovského výběžku. Bližší informace: Martin Zíka, tel.: 775 855 303.

Modré putování Šluknovskem

MODRÉ PUTOVÁNÍ - Mariánská poutní cesta

Meditační a relaxační trasa po stopách křesťanského mariánského kultu ve Šluknovském výběžku se nazývá Modré putování. Je dlouhá celkem 95 km, značena modrou turistickou značkou v úseku od Zeleného kříže u Brtníků kolem severní části Šluknovského výběžku až do Varnsdorfu. Oddíl pivní turistiky KČT Děčín zde každoročně pořádá etapový pochod s přestávkami v Tomášově u Mikulášovic, v Lipové a ve Filipově. Trasu je možné absolvovat celou nebo po vybraných etapách.

Šluknovsko - sakrální památky

ETAPY 2019:

1. etapa: Brtníky > Tomášov - 18 km

2. etapa: Tomášov > Lipová - 22 km

3. etapa: května - Lipová > Filipov - 30 km

4. etapa: Filipov > Varnsdorf - 25 km

1. etapa: Rybniště > Filipov - 22 km

2. etapa: Filipov > Lipová - 28 km

3. etapa: Lipová > Tomášov - 22 km

4. etapa: Tomášov > Brtníky - 18 km

Modré putování Šluknovskem

NÁROČNOST:

Všechny etapy jsou fyzicky středně náročné. Zdatným a rozchozeným lidem by neměly dělat problém. Na trasy budeme vyrážet s malým batůžkem (převoz spacáků a nepotřebné zátěže bude zajištěn). Terén je velmi pestrý, jde se lesními stezkami, polními cestami, loukami, po dlažbě i asfaltu. Pokud si chcete užít výletů bez puchýřů a vyvrknutých kotníků, doporučujeme kvalitní turistickou obuv a tlusté ponožky. Maximální převýšení je do 200 m (výstupy na rozhledny). Po zkušenostech z minulých ročníků upozorňujeme, že zejména ke konci třetí etapy se u netrénovaných lidí dostavuje únava. Pro lidi, kteří nejsou schopni ujít více než 20 km za den, nelze tuto akci doporučit!

Modré putování - Šluknovsko

VYBAVENÍ:

Pro úspěšné absolvování Modrého putování zcela postačí základní turistické vybavení, pevná obuv, dostatek tekutin, vlastní zásoby potravin (možnost dokoupení ve větších obcích). Samozřejmě oblečení pro suchou i mokrou variantu. Celá trasa je poměrně dobře značená, na riziková místa upozorníme (buzola není nutná, mapa se hodí). Ubytování bude zajištěno pod střechou, počítejte s omezenými podmínkami pro osobní hygienu. Malá lékárnička může přijít vhod. Únikové možnosti z trasy jsou dobré (všude lze dojít na vlak či autobus, ačkoli dopravní obslužnost o víkendu je výrazně zhoršená).

Modré putování Šluknovskem

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Pro přespolní poutníky bude zajištěno ubytování (vyžadující vlastní karimatku a spacák), nebo je možné si ubytování zajistit komfortnější v různých penzionech (ve vlastní režii). Ve Filipově přespíme na karimatkách v místní sokolovně, v Lipové v podstávkovém domě, apod. Rovněž stravování si zajišťuje individuálně každý dle svých potřeb, převážně v dobrých místních restauracích.

Modré putování Šluknovskem

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ:

Pokud chcete mít bezpečně zajištěno ubytování, převoz bagáže a další doplňkové služby, je nutné se přihlásit do 10. května 2019 prostřednictvím internetového formuláře.

Modré putování Šluknovskem

ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE:

Celková délka trasy:90 km (možnost modifikací)
Poutní místa:5
Zajímavé sakrální památky:15
Obce na trase17
Významné rozhledny a vrcholy12
Modré putování Šluknovskem

PARTNEŘI MODRÉHO PUTOVÁNÍ: