MODRÉ PUTOVÁNÍ

Třídenní poznávací turistická akce za památkami, spiritem a přírodou Šluknovska

Partneři Modrého putování

Modré putování není jen obyčejná turistická akce. Naším cílem je obnovit dobrou pověst Šluknovska, jako kvalitní turistické destinace. Chceme, aby poutníci byli u nás spokojeni. Proto se snažíme celou poutní cestu detailně zmapovat, propagovat zajímavá místa na trase, zajistit ubytování a stravování pro účastníky, ošetřit zpřístupnění vybraných památek, postarat se o propagaci, převoz bagáže a mnoho dalších věcí. To je možné díky dobré spolupráci všech zapojených partnerů, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat.

POŘADATELÉ:

Klub českých turistů Děčín - hlavní organizátor

KČT Děčín se podílí na propagaci Modrého putování v rámci své široké členské základny.

Cech cestovního ruchu na Šluknovsku (CCR Šluknovsko)

Martin Zíka (koordinátor CCR Šluknovsko) je průvodcem a organizátorem akce Modré putování.

PODPOROVATELÉ:

Infocentrum Lipová

Personál infocentra v podstávkovém domě v Lipové je ochotně nápomocen při zajištění akce.

TJ Sokol Filipov

Zajištění ubytování poutníků

PARTNEŘI MODRÉHO PUTOVÁNÍ: