MODRÉ PUTOVÁNÍ

Třídenní poznávací turistická akce za památkami, spiritem a přírodou Šluknovska

Modré putování 2016 - zajímavosti na trase

Kostel sv. Mikuláše v Mikulášovicích

Kostel sv. Mikuláše v Mikulášovicích

Kostel z roku 1555 byl prestavěn v 17. století a z původní stavby se dochovala kaple Panny Marie. Při přestavbě byla v kostele objevena unikátní hliněná soška Madony s Ježíškem, což vedlo ke zdejšímu rozšíření mariánského kultu. Jedná se o barokní trojlodní kostel vysvěcený v roce 1751. Uvnitř se nacházejí mimořádně hodnotné romantické varhany. Další podrobnosti


Rozhledna Tanečnice

Rozhledna Tanečnice

Poté, co v roce 1903 poškodila vichřice původní dřevěnnou vyhlídkovou věž na vrchu Tanečnice u Mikulášovic, vyhlásilo vedení místního oklašlovacího spolku architektonickou soutěž na stavbu nové rozhledny. Tu vyhrál zdejší stavitel Josef Schulze a nová rozhledna, z níž jsou skvělé výhledy do všech směrů a zejména do Saského Švýcarska, byla slavnostně otevřena 28. května 1905. Další podrobnosti


Zázračný pramen ve Vilémově

Zázračný pramen, křížová cesta a kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jihozápadně od centra Vilémova se nachází studánka nazývaná Pramen života, jejíž voda má podle legend léčivé schopnosti, zejména na oční neduhy. Nad ní stojí výklenková kaplička s polychromovaným reliéfem Piety, erbem Eliáše Karla Schwartze ze Schwartzenfeldu a česko-německým nápisem „Pros za nás, Maria čistá, aby nám pramen ku zdraví sloužil“. Na malém návrší nad pramenem stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je nemovitou kulturní památkou. Schodiště vedoucí ke kostelu sleduje průběh pozitivní energetické zóny. Další podrobnosti


Železniční most nad údolím Vilémovského potoka

Železniční most nad údolím Vilémovského potoka

Železniční most z roku 1903 je technickou památkou. Je dlouhý 190 m a největší výška traťového svršku nad terénem je 34 m. Pilíře mostu jsou z místní žuly. Dodnes využívaný pro spojení mezi Dolní Poustevnou a Rumburkem. Další podrobnosti


Kostel v Lobendavě

Kostel Navštívení Panny Marie v Lobendavě s farou.

Kostel spolu s farou je pozdně barokní památkou kdysi velmi početné farnosti. Podobu kostela, kterou najdeme v současnosti při návštěvě Lobendavy, vtiskli stavitelé v roce 1719. Přestože byla novostavba vystavena ničivému požáru, při které vyhořela fara, škola, rychta a další budovy, proběhla v roce 1790 rekonstrukce a chrám byl znovu obnoven. Kostel je evropsky významnou lokalitou, protože ve svém podkroví skrývá velkou kolonii samic netopýra velkého s mláďaty. Stavba se nyní nachází opět v havarijním stavu. Další podrobnosti


Kaple svaté Anny na Anenském vrchu

Poutní kaple svaté Anny u Lobendavy

Vypráví se, že socha sv. Anny, která byla původně vystavena v kapli na kopci Jáchym, se několikrát zázračně přemístila na vrch Annaberg u Lobendavy. Proto zde byla v letech 1775 – 1777 postavena barokní kaple (roku 1857 rozšířena). Hlavní oltář věnoval František Václav, hrabě ze Salm - Reifferscheidtu. V 19. století doplnila poutní místo křížová cesta (r. 1834), socha Ježíše Krista a apoštolů v Getsemanské zahradě a kaple Božího hrobu. Poutní mše se zde konají do dnešních dnů. Další podrobnosti


Lesní kaple Jáchym u Lipové

Lesní kaple Jáchym

Na zalesněném vrchu Jáchym mezi Lobendavou a Lipovou se nachází stejnojmenná kaple, která v roce 1904 nahradila původní kapličku dřevěnou. Kolem kaple kdysi stvala křířová cesta, která se dnes zcela zdevastována. Rovněž kaple samotná, zasvěcená svatému Jáchymovi (tatínkovi Panny Marie) je ve velmi žalostném stavu a podává svědectví o kulturním barbarství lidí, kteří po válce nahradili původní zdejší obyvatelstvo. Další podrobnosti


Zámek v Lipové

Zámek v Lipové

Zámek, který byl kdysi příkladnou ukázkou umírněné vrcholně barobní architektury, postavil v roce 1741 Vilém Leopold Salm. Po pádu monarchie zámek zažíval mnohé zvraty, sloužil soukromým účelům i armádám. Po opuštění objektu v roce 1970 se ze zámku postupně stala ruina. Snahou spolku Via Tempora Nova je obnovit celý zámek i s parkem. Další podrobnosti


Podstávkový dům v Lipové

Podstávkový dům v Lipové

Památkově chráněný podstávkový dům v Lipové je příkladnou ukázkou místní lidové architektury. Díky tomu, že se nachází v centru obce, byl vybrán Společností pro udržitelný rozvoj Šluknovska jako modelový objekt, v němž působí odborná pracovní skupina Podstávkové domy. Ta zajišťuje poradenství pro majitele podobných objektů v oblasti. V domě se nachází infocentrum s muzeem a galerií. Konají se zde volnočasové dílny pro obyvatele Lipové a okolí. Další podrobnosti


Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové

Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové

Dnešní kostel nechala v letech 1691 až 1695 vystavět Marie Markéta hraběnka z Trautsonu. Jeho hranolová věž byla přistavěna až r. 1781. Oltáře a kazatelnu navrhl r. 1839 drážďanský dvorní sochař Pettrich, který pro tento kostel vytvořil též sochu Ukřižovaného Krista s modlícími se anděly. Další podrobnosti


Zastavení v Lipové

Zastavení v Lipové - Socha sv. Josefa

Sousoší naproti Základní škole v Lipové ztvárňuje sv. Josefa, pěstouna malého Ježíška a patrona dobré smrti. Autorem pískovcové sochy je sochař Christian Riedel z Velkého Šenova, autor soch světců na schodišti před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově. Socha sv. Josefa v Lipové byla vytvořena po roce 1770 na základě přání mecenášky Marie Anny Riedelové, vdovy po obchodníku a cukráři v Lipové. Sousoší zrestaurovala v roce 2008 Obec Lipová.


Solanský rybník

Solanský rybník

Solanský (též Sohlandský) rybník patří mezi největší vodní plochy ve Šluknovském výběžku. Nachází se u celní cesty vedoucí do německého Sohlandu.


Naučná stezka Červeného mravence

Naučná stezka Červeného mravence

Velmi pěkně vybavená naučná stezka Červeného mravence vede 15 km přímo po hranici od turistického přechodu v Lipové k přechodu v Rožanech. Četná zastavení jsou věnována příběhu lesa a vývoje zdejší krajiny. Na stezce se nachází několik bytelných přístřešků, kde se mohou návštěvníci ukrýt před nepřízní počasí. Další podrobnosti


Hotel Erlec Varnsdorf

Hotel Erlec ve Šluknově

Hotýlek vlastní milec zdejšího kraje Josef Erlec, který se usilovně snaží o oživení turistického ruchu v regionu. Zcela jistě neodmítne poskytnout účastníkům Modrého putování příjemné osvěžení v podobě dobře vychlazeného lokálního piva Kocour či dobré kávy z Varnsdorfské pražírny. Další podrobnosti


Kostel svatého Václava ve Šluknově

Kostel svatého Václava ve Šluknově

Současný kostel byl postaven v ranně barokním slohu roku 1722 na místě, kde předchozí dva kostely s souvislosti s velkými městskými požáry vyhořely. Sochy v kostele sv. Václava jsou ve stylu vrcholného baroka od místního rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Stavba je jednolodní s třemi páry bočních výklenků. Naproti hlavnímu vchodu je oltář svaté Barbory, kde se v době vánoční staví proslavený dřevěný ručně vyřezávaný betlém. Na kruchtě jsou varhany postavené v letech 1937-1942 známou firmou Schuster a syn ze Žitavy (2980 píšťal). Další podrobnosti


Město Šluknov

Město Šluknov

Šluknov je nejseverněji položeným městem v České republice. Sídlí zde renomovaná střední lesnická škola. Město je východiskem turistických stezek do všech směrů, čehož využívá zdejší velmi aktivní Klub českých turistů. Nachází se zde řada významných sakrálních památek a nově rekonsrtuovaný zámek s prostorným parkem. Prvními pány oblasti byly podle dochovaných záznamů páni Berkové z Dubé, na žádost Hynka Berky byla obec v roce 1359 oficiálně povýšena na město. Další podrobnosti


Křížová cesta ve Šluknově

Křížová cesta ve Šluknově

Za výstavbou nejstarší a obsahově nejzajímavější křížové cesty ve Šluknovském výběžku stál slib pivovarnického tovaryše Antona Drösela. Slíbil Bohu, že pokud ve Šluknově nalezne práci a domov, postaví na skalnatém kopci nad městem křížovou cestu. Přání se mu splnila a slib dodržel, křížovou cestu však dokončili jeho následovníci. Vybudována byla v období let 1738 - 1756. Nachází se na křížovém vrchu přibližně 500 m jihovýchodně od kostela sv. Václava. Další podrobnosti


Šluknovský zámek

Zámek Šluknov

Historie šluknovského zámku začíná přibližně kolem roku 1565, kdy Jiří ze Schleinitz odkázal tvrz Šluknov, poplužní dvůr s poplužím a městečko s vesnicemi synům. Po bohatém historickém vývoji začal za minulého režimu zámek značně chátrat, až v roce 1986 zcela vyhořel. V současnosti je šluknovský zámek i s rozsáhlým parkem velmi pěkně rekonstruován a jeho reprezentativní prostory slouží k prohlídkám, provozu turistického informačního centra i pro pořádání společenských akcí. Další podrobnosti


Poutní zastavení v Království

Památník a křížová cesta v Království

Křížová cesta nazývaná někdy „šluknovská kalvárie“ připomíná kdysi bohatý duchovní život obyvatel obce Království u Šluknova. Z ní na místě zůstaly jen masivní kamenné podstavce. Nově rekonstruované duchovní zastavení připomíná, že se zde nachází významné spirituální místo - k němu vedoucí poutní cesta sleduje silnou léčivou zónu. Je zde také monumentální památník věnovaný obětem první světové války. Další podrobnosti


Kostel Svatého Jiří

Kostel svatého Jiří v Jiříkově

Zmínky o původním dřevěném kostelu i faře v Jiříkově spadají k roku 1346. Byl spravovaný mnichy z řádu Kazatelů podporovaného sv. Zdislavou z Jablonného v Podještědí. Stávající kostel sv. Jiří dobudoval roku 1728 italský stavitel M. Rossi podle plánů J. L. Hildebrandta (téhož roku vysvěcen). Vnitřní zařízení je barokní. Hlavní oltářní obraz byl namalován šluknovským malířem Dominikem Kindermanem. Další podrobnosti


Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Kostel stojí na místě, kde došlo v roce 1866 a 1867 v souvislosti se zjevením Panny Marie k zázračným uzdravením, tehdy ještě ve vesnickém domku. Krátce nato zde vznikl poutní mariánský kult, což vedlo k tomu, že se Filipov stal jediným mariánským poutním místem v Čechách, které vzniklo v 19. století. Uznání událostí ve Filipově ze strany církve potvrzuje oficiální prohlášení hlavy Římskokatolické církve, papeže Pia XI, kterým povýšil zde vzniklý kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na "Baziliku minor". Další podrobnosti


Křížová cesta na Strážném vrchu v Rumburku

Křížová cesta a chrám sv. Jana Křtitele v Rumburku

Podle pověsti stála na Strážném vrchu u Rumburka dřevěná kaple smíření již od roku 1642 (na připomínku bratrovraždy). Základní kámen kamenné kaple sv. Jana Křtitele byl položen roku 1722 kněžnou Kristinou Terezií z Liechtensteinu (1725 vysvěcena). Poté byla stavba na dlouhý čas odsvěcena a sloužila jako větrný mlýn a hostinec. Po 2. světové válce využívala kapli pohraniční stráž. Nyní je v pronájmu pravoslavné církevní obce. Ikonostas a nástěnné malby jsou dílem stavitele chrámů archimandrity Andreje Kolomackého. V areálu křížové cesty působí kruhové energetické zóny. Další podrobnosti


Náměstí v Rumburku

Rumburk

Město Rumburk bylo poprvé písemně zmíněno roku 1298. Městský znak byl městu udělen císařem Rudolfem II. roku 1587. Obdobím největšího rozkvětu byl přelom 19. a 20. století kdy se Rumburku přezdívalo Malá Paříž severu. Zachovala se řada památek, zejména loreta s ambitem, čtyři barokní kostely, unikátní Trojiční sloup z roku 1681 a řada památkově chráněných měšťanských domů. Další podrobnosti


Loreta v Rumburku

Loretánská kaple Panny Marie

Rumburská loreta je údajně nejseverněji umístěnou památkou svého druhu v Evropě. Kopii Svaté chýše nechal postavit kníže Anton Florian z Liechtensteina podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně. Kaple byla vysvěcena roku 1707. Loreta byla spolu s ambitem a Svatými schody součástí areálu kapucínského kláštera. (Foto: Jiří Stejskal) Další podrobnosti


Naučná stezka Dymník

Naučná stezka Dymník

Naučnou stezku vybudoval roku 2010 státní podnik Lesy ČR. Na trase je několik zastavení s informačními tabulemi o zdejší fauně a floře i pro turisty zajímavých cílů. Trasa naučné stezky v délce více než 4 kilometry tvoří přírodní vycházkový okruh, který začíná a končí u rumburského koupaliště.


Rozhledna Dymník

Rozhledna Dýmník

Na 515 m n m. vysokém vrchu Dýmník u Rumburku stojí cihlová vyhlídková Augustova věž, která byla vybudována roku 1896. Rozhledna ve správě Klubu českých turistů poskytuje kruhové výhledy po velké části Šluknovského výběžku, za dobré viditelnosti lze vidět Žitavsko, Ještěd, Jizerské hory i Krkonoše. Pod rozhlednou se nachází turistická restaurace. Další podrobnosti


Menhiry pod Dymníkem

Menhiry pod Dymníkem

Zvláštním spirituálním výjevem jsou menhiry pod Dýmníkem. Jedná se o soustavu několik metrů vysokých kamenných sloupů připomínajících úzkou vazbu na prapůvodní obyvatele zdejšího kraje. Další podrobnosti


Zaniklá osada Skřivánčí pole

Zaniklá osada Skřivánčí pole

Na náhorní plošině 2,5 km od obce Staré Křečany existovala osada Neu Lerchenfeld. Ještě v roce 1921 zde bylo 13 podstávkových domů s 67 obyvateli německé národnosti a dvě výletní restaurace. Po nich růstaly jen rozvaliny základů. Osadu připomíná nově obnovený kříž na rozcestí. Další podrobnosti


Památník v Zahradách

Památník v Zahradách

Pomník obětem první světové války odhalili obyvatelé Zahrad v roce 1922. V 60. letech minulého století byl tento pietní monument přestěhován na hřbitov ve Sněžné, ale díky iniciativě Klubu českých turistů z Krásné Lípy se v roce 2012 za přispění města Krásná Lípa a Místní akční skupiny Šluknovsko památník navrátil zpět na své místo.


Köglerova naučná stezka

Köglerova naučná stezka a Geologická mapa

Köglerova stezka je nejstarší naučnou stezkou v Čechách. Leží mezi městem Krásná Lípa a východním okrajem Národního parku České Švýcarsko. Přírodovědnou vycházkovou trasu vyznačil Rudolf Kögler ze Zahrad u Krásné Lípy po několikaleté přípravě na počátku 40. let 20. století. Opravena a znovu slavnostně otevřena byla v roce 2006. Stezka je okružní o délce cca 20 km. Další podrobnosti


Rozhledna Vlčí hora

Rozhledna na Vlčí hoře

Vlčí hora je čedičový vrch o výšce 581 m n.m. mezi obcí Brtníky a Krásnou Lípou. Na jeho vrcholu je postavena 16 metrů vysoká stejnojmenná rozhledna, postavená r. 1889 Horským spolkem pro nejsevernější Čechy. Nyní rozhlednu ve spolupráci s Klubem českých turistů spravuje město Krásná Lípa. V blízké obci Vlčí Hora se každoročně pořádají vyhlášené Svatojánské slavnosti. Další podrobnosti


Poutní kaplička Na Sněžné

Poutní kaplička na Sněžné

Kaplička je skromný poutní milník na rozcestí turisticky značených tras. Spolu s mohutnou lípou a křižovatkou cest vytváří romantické zákoutí - vděčný námět mnoha forografů. Od kapličky vede neznačená cesta ke kostelu Panny Marie Sněžné, který je od roku 1738 poutním místem. V blízkosti se nachází vyhlášené rododendronové arboretum. Další podrobnosti


Pivovar Falkenštejn v Krásné Lípě

Pivovar Falkenštejn v Krásné Lípě

Křinický pivovar byl obnoven, aby navázal na tradici vaření piva ve městě Krásná Lípa. Starý pivovar byl v 60. letech zbourán, a proto byla výroba přenesena přímo do centra města na Křinické náměstí do bývalého měšťanského domu, který historicky sloužil jako zájezdní hostinec. Podává se zde Falkenštejn světlý ležák 110, tvavý speciál 140 a jejich různě řezané odnože. Po dlouhé cestě přijde žejdlík tohoto poctivě vařeného piva vhod.


Dům českého švýcarska v Krásné Lípě

Dům Českého Švýcarska

Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě je hlavní návštěvnické středisko pro turistickou veřejnost směřující do oblasti Národního parku České Švýcarsko. Je zde umístěna velmi pěkná interaktivní expozice zaměřená na přírodu a historii národního parku. V informačním středisku s kavárnou a celoročním provozem je možné získat prospekty, pořídit pěkné obrazové publikace či objednat průvodcovskou službu. Další podrobnosti


Krásná Lípa

Kostel svaté Máří Magdaleny v Krásné Lípě

První kostel v Krásní Lípě byl vystavěn v letech 1332 – 1368. Na jeho místě byl v polovině 18. století vystavěn kostel nový. Kostelní věž byla vystavěna roku 1777 a monumentální schodiště se sochami a velkým kamenným křížem vytesaným z jednoho kusu kamene, vedoucí z náměstí ke kostelu, bylo přistavěno v letech 1816 – 1818. Za kostelem se nachází křížová cesta v bídném stavu nyní čekající na své obnovení. Další podrobnosti


Prameny Křinice

Prameny Křinice

Říčka Křínice pramení uprostřed lesů mezi Krásnou Lípou a Studánkou. V tichém lesním zákoutí se spojuje voda z několika menších pramenů ležících ve výšce kolem 500 m n.m. Původně se nazývaly "Divoké prameny" (Wilde Borne) a dnes se jim říká Tři studánky. Křinice je druhým největším tokem v národním parku České Švýcarsko a její kaňon tvoří přirozenou státní hranici. Do řeky Labe ústí v německé lázeňské obci Bad Schandau. Další podrobnosti


Starokatolický kostel ve Varnsdorfu

Starokatolická konkatedrála Varnsdorf

Kostel Proměnění Páně (zkráceně Kristův kostel) je nejstarším starokatolickým kostelem na světě postaveným vlastními prostředky (z veřejné sbírky). Jeho slavnostní vysvěcení se konalo 27. prosince 1873. V roce 1897 byl tento kostel v souvislosti s přemístěním sídla biskupství prohlášen za katedrální chrám Starokatolické církve v Rakousku, neboť zde bylo sídlo biskupa. V kostele se nachází pozoruhodná sochařská díla, například Kristova socha na oltáři od Vincence Pilze. Zde proběhne zakončení Modrého putování závěrečnou poutní mší. Další podrobnosti


PARTNEŘI MODRÉHO PUTOVÁNÍ: